loading
close
Loading.. new window reload

Nieuws

 

Schaf het beoordelingsgesprek af!?

OPINIE Als de kwaliteiten van de medewerkers in een team elkaar aanvullen, is het geen enkel probleem wanneer niet iedereen aan alle functie-eisen voldoet.

Organisatieadviesbureau Accenture stopt met het houden van jaarlijkse beoordelingsgesprekken, schrijft The Washington Post. Beoordelingsgesprekken vormen een jaarlijks terugkerend ritueel waaraan de gemiddelde manager zo'n 210 uur per jaar besteedt en dat bedrijven met tienduizend medewerkers zo'n 35 miljoen dollar per jaar kost.

Het doel van deze gesprekken is dat medewerkers beter gaan presteren. Maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat beoordelingsgesprekken helemaal niet tot prestatieverbetering leiden en medewerkers ook niet motiveren. Sterker nog, het leidt vaak tot frustratie bij medewerkers en soms zelfs tot een beschadigde relatie tussen leidinggevende en medewerker. Eén van de redenen is dat in veel beoordelingssystemen alle medewerkers langs een zelfde meetlat worden gehouden, zonder oog te hebben voor individuele kwaliteiten.

Ook Nederlandse bedrijven zouden er goed aan doen om afscheid te nemen van het jaarlijkse beoordelingsgesprek

Lees verder:   http://www.volkskrant.nl/opinie/schaf-het-beoordelingsgesprek-af~a4151665/


En maak werk van het Talentontwikkelinggesprek

Een organisatie die zich wil blijven ontwikkelen zorgt goed voor haar lerend vermogen en dus voor haar menselijk kapitaal. Het gaat dan om het bevorderen van het lerend vermogen op individueel niveau (talentontwikkeling) en op collectief niveau (organisatieontwikkeling) DeWerking heeft veel ervaring met op maat gemaakte feedback en feedforward trajecten die dit proces bevorderen en stimuleren. Mensen die elkaar aan kunnen spreken op de mogelijkheden die ze zien, op elkaars professionaliteit en op kansen voor verbetering. Elkaar helpen om zich te ontwikkelen.

We kunnen voor u een ‘feedbackwerkplaats’ creëren waarin geoefend en geëxperimenteerd kan worden. Daarna zorgen kernleergroepen  voor verdieping en borging. Feedback kan een cadeautje zijn en wij zorgen er samen met u voor dat het dat ook echt is!

De leidinggevende en de collega’s onderling sturen op talent!

 

Pleit voor een individuele benadering die talenten van mensen erkent en ontwikkelt

Zonder papierwinkel gaan een leidinggevende en een medewerker geregeld in gesprek over hoe de medewerker zijn unieke kwaliteiten kan inzetten om bij te dragen aan de doelen van de organisatie. Als input voor dit gesprek kan een medewerker zijn klanten of collega's uitnodigen om feedback te geven op geleverde prestaties, en ook anderen vragen om te beschrijven wanneer zij hem in z'n element zien.