loading
close
Loading.. new window reload

Teamcoaching

'Een groep is niet automatisch een team.'

Onze teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces richting een succesvol(ler) team. Het doel is het versterken van de onderlinge relaties, communicatie, de samenwerking en de prestaties. 

In organisaties zijn veel groepen mensen werkzaam; ze vormen echter niet altijd een echt team, waarin de individuele energie leidt tot gezamenlijke effectiviteit. Soms is een nieuwe impuls nodig. De samenwerking verloopt bijvoorbeeld niet helemaal vlekkeloos. Misschien zijn de onderlinge verstandhoudingen en communicatie voor verbetering vatbaar. Vaak is de communicatie terughoudend en onuitgesproken. De resultaten zijn niet optimaal.
Dit benoemen als ‘ongemak’ en het bewust zoeken naar de oorzaak ervan geeft ruimte en vertrouwen om te werken aan vragen als:
•    Waar staan wij voor?
•    Wat wil ik bijdragen aan het team?
•    Wat belemmert en stimuleert ons in de samenwerking?
•    Zijn er conflicten of is er sprake van stagnatie?
•    Is de motivatie optimaal?
•    Welke groepsdynamische processen spelen er? En wat is het beste antwoord op de situatie?

Onze interventies zijn  gericht op duurzame en fundamentele verandering.